นักดับเพลิง กับ สารเคมีเมื่อเปลี่ยนสภาพเป็นวัตถุอันตราย

Last updated: Oct 15, 2018  |  527 จำนวนผู้เข้าชม  |  BLOG

นักดับเพลิง กับ สารเคมีอันตราย

 

เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ โรงงานอุตสาหกรรม ห้างร้าน บริษัท ที่มีการสต๊อกสินค้า หรือ สารเคมีไว้

นักดับเพลิงที่เข้าระงับเหตุ ควรเข้าถึงข้อมูลถึงการแปรเปลี่ยนสภาพของสารเคมี หรือ อุปกรณ์ที่เก็บ

ในโรงงาน หรือ Warehouse นั้นๆ เพราะว่าสารเคมมีบางประเภท จะเปลี่ยนสภาพ เป็นสารเคมี

อันตราย เมื่อโดนความร้อน โดนน้ำ โดน CO2 หรือ โดนไฟไหม้ เป็นต้น


   สารเคมี A + H2O = ก๊าซอันตราย

   สารเคมี B + Heat + H2O = ของเหลว อันตราย

   สารเคมี C + H2O = เกิดการระเบิด (เช่น Na )

 

เพราะฉะนั้น ในการเข้าดับเพลิงทุกครั้ง ควรรับทราบถึงข้อมูล วัสดุ ต่างๆ ที่มีในโรงงาน และ เตรียม

ชุดป้องกันสารเคมี ให้เหมาะสมกับหน้างานนั้น

 

 

สารเคมีอันตราย วัตถุอันตราย สารอันตราย หมายถึง ธาตุหรือสารประกอบ ที่มีคุณสมบัติเป็นพิษหรือเป็นอันตรายต่อคน สัตว์ พืช และทำให้ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม สามารถจำแนกได้เป็น 9 ประเภท ดังนี้   ประเภทที่ 1 วัตถุระเบิด

   ประเภทที่ 2 ก๊าซ

   ประเภทที่ 3 ของเหลวไวไฟ

   ประเภทที่ 4 ของแข็งไวไฟ

   ประเภทที่ 5 วัตถุออกซิไดส์และออร์แกนิคเปอร์ออกไซค์

   ประเภทที่ 6 วัตถุมีพิษและวัตถุติดเชื้อ

   ประเภทที่ 7 วัตถุกัมมันตรังสี

   ประเภทที่ 8 วัตถุกัดกร่อน

   ประเภทที่ 9 วัตถุอื่นๆที่เป็นอันตราย

ทราบว่าเป็นสารอันตรายได้อย่างไร

เราสามารถทราบว่าสารเคมีที่พบเห็นว่าเป็นสารอันตรายหรือไม่โดยการสังเกตุฉลากหรือเครื่องหมาย ซึ่งเป็นเครื่องหมายสากล ที่ติดบนภาชนะบรรจุ ถังเหล็ก แท็งค์ หรือป้ายที่ติดบนรถยนต์หรือรถบรรทุก

สามารถเข้าสู่ร่างกายได้อย่างไร

  1.การหายใจ สารเคมีเข้าสู่ร่างกายในรูปของไอระเหย  ก๊าซ ละออง หรือ อนุภาค เมื่อสารเคมีเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ อาจทำลายระบบทางเดินหายใจ เข้าสู่ปอด กระแสเลือดแล้วทำลายอวัยวะภายใน

  2.ดูดซึมผ่านผิวหนัง โดยการจับหรือสัมผัสสารพิษ อาจมีผลค่อนข้างน้อยทำให้มีอาการวิงเวียน อาเจียน หรือถึงขั้นรุนแรงอาจตายได้

  3.การกินเข้าไป หากสารที่กินเข้าไปมีฤทธิ์กัดกร่อน จะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร สารที่ไม่ละลายอาจถูกขับออก ส่วนที่ละลายได้ก็จะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด ความเป็นพิษก็ขึ้นกับชนิดและปริมาณของสารที่กินเข้าไป

ป้องกันตนเองจากสารเคมีอันตรายได้อย่างไร

  1.ไม่สัมผัสภาชนะบรรจุที่ชำรุดหรือสารที่รั่วไหล

  2.อย่าเข้าใกล้แนวกั้นเขตอันตราย ซึ่งเจ้าหน้าที่จะกั้นแนวเขตไม่น้อยกว่า 50-75 เมตร

  3.อยู่เหนือลมหรือที่สูง หรือออกจากบริเวณที่เกิดเหตุทันที

ประสบเหตุอุบัติภัยจากสารเคมีต้องทำอย่างไร

  1.พยายามสังเกตุ จำแนกสารเคมีดังกล่าวว่าเป็นสารเคมีชนิดไหน โดยพิจารณาจากฉลากหรือแผ่นป้ายสัญญลักษณ์ที่ระบุข้างภาชนะบรรจุ ชื่อบริษัทผู้ขนส่ง

  2.พยายามอย่าทำให้สารเคมีกระจายตัว ขยายวงกว้างออกไป เช่น การล้างภาชนะหรือบริเวณที่มีการหก และห้ามทำให้เกิดประกายไฟใดๆ เพราะอาจมีไอระเหยของสารเคมีที่สามารถจุดติดไฟได้

  3.โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือที่เบอร์ฉุกเฉิน 199 โดยแจ้งข้อมูล สถานที่เกิดเหตุ ชนิด/ประเภทของสารเคมี(หากทราบ) จำนวนปริมาณของสารเคมี สภาพแวดล้อมใกล้เคียงเช่น มีแหล่งน้ำ โรงพยาบาล โรงเรียน และชุมชนอยู่ใกล้บริเวณที่เกิดเหตุหรือไม่

ช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างไร

  1.เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปอยู่ในที่อากาศบริสุทธิ์

  2.ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมีออก และแยกใส่ถุงหรือภาชนะต่างหาก

  3.หากสัมผัสสารให้ล้างด้วยน้ำ อย่างน้อย 15 นาที แล้วนำไปพบแพทย์

 ทั้งนี้การให้ความช่วยเหลือจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ให้ความช่วยเหลือเป็นสำคัญ หากไม่แน่ใจให้รีบติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเร็วที่สุด

  

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com